O nás

Spolek SILNÁ RODINA je dobrovolným, nepolitickým a nezávislým svazkem občanů, kteří se spolčili s cílem iniciovat, organizovat, podporovat a hájit veřejně prospěšné aktivity v oblasti posilování rodičovských a výchovných kompetencí.
Cílovými skupinami spolku jsou děti, mládež a jejich rodiny, pracovníci v oblasti práce s dětmi, mládeží a jejich rodinami, zástupci samosprávy a odborná veřejnost.

Základním předmětem spolku je POSILOVÁNÍ RODIČOVSKÝCH A VÝCHOVNÝCH KOMPETENCÍ, pořádání společensko-vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, volnočasových pobytů pro děti, mládež a jejich rodiny, metodické zajištění lektorů pro kurzy v oblasti posilování rodičovských a výchovných kompetencí.

Podporují nás:

Přesunout se na začátek